ADVIES

Deskundig en betrouwbaar advies

Hoe wij te werk gaan

IT adviestraject
Ons adviestraject maakt gebruik van ons 6 stappenplan (IAW model)
Wij zijn hierdoor in staat om binnen een korte tijd gericht uw bedrijf in kaart te brengen.

Aanpak

Wij werken volgens ons IAW Model en dit levert goede resultaten op. Wij werken samen met onze opdrachtgevers. Wij nemen in overleg zaken uit handen, geven gevraagd en ongevraagd advies en zorgen voor transparantie binnen organisaties. Een verademing volgens veel van onze klanten.

Begrijpen en luisteren

Wij willen een organisatie van binnenuit leren begrijpen. Wat heeft uw organisatie nodig qua ICT zodat u weer bezig kunt zijn met ondernemen. Wat heeft u nodig om dat te bereiken? Twee vragen die centraal staan in het vormen van het strategische uitgangspunt om dit te bereiken.

Inventariseren

Wij inventariseren de wensen en eisen van eindgebruikers. Wat heeft een eindgebruiker nodig om zijn of haar werk uit te kunnen voeren, aan welke voorwaarden moet een werkplek voldoen. Wij brengen hierbij ook risico’s in kaart, analyseren de kosten van een project en bespreken met de klant wat de verbetering gaat opleveren.

Onderzoeken

Wij begeleiden u door samen de verantwoordelijkheid te nemen voor uw gehele automatisering.
We beginnen altijd met een netwerkanalyse zodat we een goed overzicht hebben van uw huidige situatie. Dit, gecombineerd met uw wensen, zetten we om in een plan van aanpak.
Wij verwerken hierin een meerjarenplan voor de benodigde hard- en software en andere diensten die nodig zijn. Na bespreking van de aanpak, starten we met de uitvoering om uw ICT Netwerk te optimaliseren voor de toekomst.

Implementatie

Tijdens de implementatie zorgen wij voor een vast aanspreekpunt, zodat u altijd weet waar u uw vragen en/of opmerkingen kwijt kunt. Wij houden er tijdens de implementatie voortdurend rekening mee dat u zo min mogelijk hinder van ons ondervindt. In overleg zullen wij installaties direct na kantoortijden of indien gewenst in het weekend inplannen. Dit wordt opgenomen in het implementatieplan.

Continuïteit

Wanneer u na de implementatie een perfecte ICT omgeving heeft staan, moet dit natuurlijk wel zo blijven. Daarom is goed beheer van uw automatisering een must. Dit doen wij middels continue monitoring van uw netwerk, werkplekken en uw back-up.
Daarnaast komen wij regelmatig op locatie voor een periodieke controle. De frequentie van deze bezoeken is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte.

 

IAWmodel

Inkoopbegeleiding

Wij kunnen bedrijven op het gebied van inkoop IT gerelateerde zaken begeleiden.

De vraag die veel klanten hebben zijn:
– Wat heb ik nodig?
– Welk merk en merkbeleid moet ik hanteren?
– Hoe ga ik om met garanties?
– Welke leveranciers kies ik?
– Wat heb ik nodig om te kunnen ondernemen?

ICT@WORK begeleidt u hiermee en zal samen met u alle vragen beantwoorden.
Doel is om een inkoopbeleid samen te stellen voor langere termijn die regelmatig beoordeelt kan worden.